Dla obcokrajowców

Z nami możesz zdobyć niezbędne kwalifikacje do pracy na terenie Unii Europejskiej!!!

Organizujemy kursy obowiązujące we wszystkich krajach UE:

- kurs wykrawacza, rzeźnika;

- kurs operatora wózków widłowych;

- kurs dla kelnerów;

- kurs dla kucharzy;

- kurs językowy.

Po 6 miesiącach i egzaminie czeladniczym możesz zostać wydelegowany do pracy na terenie Unii Europejskiej!!!

Pomagamy w uzyskaniu wizy Vander Elst lub Limosa!!!

Praca w krajach: Niemcy, Holandia, Belgia i Francja.

Na miejscu gwarantujemy opiekę rezydenta i tłumacza.

Wyrabiamy karty pobytu do 3 lat!!!