Dla Pracodawców

Nowoczesne formy zatrudnienia – trendy

Trendy wskazują na znaczny wzrost zapotrzebowania na pracowników spoza Unii Europejskiej wśród polskich pracodawców. Zainteresowanie dotyczy głównie pracowników technicznych zawodów łatwo transferowalnych. Obcokrajowcy ze wschodu są chętnie zatrudniani w branży rolnej, budowlanej oraz sektorze produkcyjnym.

W roku 2014 zanotowano kilkudziesięcioprocentowy wzrost zapotrzebowania na pracowników spoza UE. W pierwszym półroczu 2014 roku liczba oświadczeń przedsiębiorców o chęci zatrudnienia takich pracowników wzrosła o 30% w stosunku do analogicznego okresu.

Ponad 70% oświadczeń dotyczących powierzenia pracy cudzoziemcom złożonych w Powiatowych Urzędach Pracy w 2013 dotyczyła obywateli Ukrainy.

 

Usługi podwykonawstwa zleconego są wykonywane są na terenie zakładu pracy. Zapewnia to elastyczność organizacji oraz pozwala na pełną kontrolę realizacji usługi. Skorzystanie z podwykonawstwa zleconego daje możliwość wykonania dodatkowych zadań w przedsiębiorstwie bez konieczności zwiększania...
Doradztwo biznesowe w zakresie Human Resources pozwala znaleźć właściwe rozwiązania HR, dopasowane do konkretnej sytuacji biznesowej oraz wdrożyć te rozwiązania w sposób profesjonalny. Najistotniejszym elementem prowadzenia biznesu jest znalezienie zmotywowanych i wykwalifikowanych pracowników,...
Leasing pracowniczy jest to usługa wynajmu pracowników. Ta forma zatrudnienia przesuwa odpowiedzialność prawną za pracownika na usługodawcę. Zatrudnienie ma charakter trójstronny, występuje podmiot  użyczający pracownika, pracownik oraz podmiot korzystający z użyczenia. Firma korzystająca z...